Webbcopy väcker kunders uppmärksamhet

web copywritingI dagens samhälle är tid en dyrbar faktor. Som företagare bör man vara medveten om att kunderna befinner sig i en situation där deras nyfikenhet snabbt måste väckas för att de ska lämna kvar på en webbplats. Om företagets hemsida lyckas fånga kundens uppmärksamhet ökar chanserna markant för att denne ska kontakta företaget eller köpa de produkter som erbjuds i en webbshop. Målet med webbcopy är att åstadkomma detta fenomen och är därmed en oerhört omtyckt tjänst som erbjuds av Baltikumspecialisten.

Personalen på Baltikumspecialisten som arbetar med webbcopy är experter på att ta fram copytext som är både koncis och klar. De har utbildning och erfarenhet av att skapa copytexter som fångar läsarnas intresse, vilket i sin tur bidrar till att de vill läsa mer om företaget. Syftet är med andra ord att om en kund behöver något så ska de automatiskt vilja köpa tjänsterna av det specifika företaget.

Baltikumspecialisten utgår från ett koncept som kallas 3-10-30-regeln när det gäller webbcopy. Detta betyder att 3 sekunder går åt till att fånga läsarens intresse, 10 sekunder är sedan till för att väcka uppmärksamhet och de sista 30 sekunderna är till för att hålla kvar kunderna på hemsidan. Under den sista fasen läser kunden i regel mer om såväl företaget som tjänsterna, vilket självfallet bidrar till att möjligheterna för en affär ökar. Förutom att erbjuda copywriting för webbplatser kan företagare även via Baltikumspecialisten få copywriting för fysiskt tryckta publikationer. Det spelar ingen roll om det är fråga om företagskommunikation såsom broschyrer, marknadsmaterial eller årsredovisningar – oavsett vilket finns garanterat rätt skribent som kommer göra ett ypperligt bra arbete med texterna.

En tydlig kommunikation är a och o för att ett företag ska nå framgångar. Baltikumspecialisten är experter på detta, därtill på flera olika språk. Kunden formulerar själv vad målmarknaden består av och berättar vad textens innehåll ska handla om. Därefter väljs vilken skribent som passar bäst för uppdraget och som har sakkunskap inom det specifika området. Har kunden redan en befintlig text kan personalen förbättra innehållet, redigera språket eller översätta texten till fler språk.