Utbildning i kulturell kompetens

Den nyaste tjänsten som erbjuds utav Baltikumspecialisten är utbildningar om olika länders kultur. Kulturella skillnader tillhör i det moderna samhället en verklighet för företagare. Sällan vållar de några större problem så länge chefer och medarbetare besitter den nödvändiga kulturella kompetensen. Genom att ha kunskap om de olika kulturerna förbättras kommunikationen parter emellan och arbetet löper smidigt. Faktum är att ju bättre kulturell kompetens ett företag besitter, desto bättre fungerar samarbetet och kommunikationen med kunderna. Baltikumspecialistens kulturella utbildningar har därmed som mål att effektivisera verksamheters arbete på många olika sätt.

cultural competenceUtbildningen om kulturella skillnader hjälper företagets arbetare att hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet. Föreläsarna erbjuder varken stereotyper eller teorier om kulturerna, utan ger istället medarbetarna hjälp i situationer som vanligtvis sker inom ramarna för det specifika företagets verksamhet. För att nämna exempel kan man få hjälp i situationer såsom förhandlingar eller möten, men även i frågor om hur man ger feedback och driver projekt tillsammans. Självfallet deltar någon av Baltikumspecialistens tolkar vid utbildningen om språkliga barriärer finns. På så sätt kan samarbetspartners med olika nationaliteter delta i utbildningen som skräddarsys efter de unika omständigheterna.

När man anlitar Baltikumspecialisten för utbildning om kulturella skillnader anpassas lösningen efter kundens unika önskemål och behov. Fokus ligger på att effektivisera försäljningen, ge nöjdare kunder, skapa välfungerande mångkulturella team och hjälpa till vid anpassning till nya arbetskulturer. Referenskunder har bland annat haft mångkulturell utbildning för arbetsledare, coaching för svenskar som åkt på utlandstjänst och hjälpt team som bestått av flera olika nationaliteter. De målinriktade utbildningarna kompletterar såväl allmän kommunikationsförmåga i arbetet som den språkliga kompetensen. Målsättningen är alltid att företagen ska ges bättre förutsättningar att lyckas optimalt med det dagliga arbetet. Om kunden önskar fås kontaktuppgifter till referenskunder som kan dela med sig av erfarenheter av Baltikumspecialistens utbildningar, samtidigt som de berättar om hur samarbetet effektiviserat arbetet i praktiken.