Tolkning av högsta kvalité

Interpretation of the highest qualityAtt använda sig utav en tolk är ett ypperligt alternativ i situationer där två eller flera personer inte delar samma språk. Tolkarna som arbetar för Baltikumspecialisten har som uppgift att översätta samtal i realtid muntligt. Naturligtvis har samtliga tolkar tystnadsplikt, samtidigt som de är såväl opartiska som neutrala till samtalsämnena. Baltikumspecialisten levererar professionella tolkningstjänster på lettiska, svenska, estniska, norska, litauiska, ryska, danska, polska, franska, isländska, ungerska, tjeckiska, slovakiska och engelska. Om kunden har önskemål om tolkningstjänster på ett språk som inte erbjuds kan detta ordnas genom att anlita utomstående tolkar som är certifierade och erfarna.

Den främsta tolkningstjänsten som anlitas av företagare är konferens- och affärstolkning. Konferenstolkarna hos Baltikumspecialisten har lång erfarenhet av deltagande i internationella konferenser, marknadsundersökningar, affärsmöten, officiella besök, seminarier och utbildningar. Själva tolkningen kan i dessa situationer ske på två olika sätt. Det första alternativet är att tolkningen görs från en kabin vid större konferenser där tolken simultant utför sitt arbete under tiden som framförandet pågår. Andra alternativet innebär att tolken är med vid affärsmöten där tolkningen sker fortlöpande mellan parterna. Baltikumspecialisten väljer ut tolkar med erfarenhet inom det specifika fackområdet för att kvalitén på tolkningen ska vara optimal.

Distanstolkning har blivit allt mer efterfrågat och erbjuds självfallet som tjänst även hos Baltikumspecialisten. Detta är en modern form av tolkning som sker i realtid via telefon. Tjänsten kan bland annat användas vid tillfällen då man genast behöver tillgång till en professionell tolk, men också när man vill minimera kostnader för resor. Under distanstolkning får man som företagare smidigt tillgång till samlad kompetens trots att man kan befinna sig på helt skilda orter. För att sammanfatta är distanstolkning såväl ett kostnadsbesparande som ett effektivt alternativ där kvaliteten av tolkning bibehålls. Det bör observeras att man som kund måste kontakta Baltikumspecialisten på förhand då man vill anlita en distanstolk. På så sätt kan den mest lämpade tolken väljas ut för ändamålet.