Tips när man beställer översättningar

När man som företagare lämnar in en text till Baltikumspecialisten finns det vissa faktorer som översättarteamet önskar bli informerade om för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Till att börja med vill översättarna veta vad texten ska användas till. För att nämna exempel kan det vara fråga om säljbroschyrer, texter för externt och internt bruk eller avtal i informationssyfte. Textens karaktär varierar beroende på användningssyftet, men även på målgruppen. Översättningens formuleringar anpassas efter målgruppen som kan bestå av allt från specialister till konsumenter. En texts uppbyggnad kan se helt annorlunda ut om den exempelvis är riktad till konsumenter, även om innehållet är det samma.

Translating Concept.Förutom att översättarna på Baltikumspecialisten vill veta textens användningsområde och målgrupp är det även grundläggande att informera om graden av teknisk svårighet och ämnesområde. På så sätt kan projektledaren välja rätt översättare eller team för att fullfölja uppdraget. Man önskar självfallet att kunden kunde bifoga ett par sidor för bedömning, men detta är inget måste. Essentiellt är det dock att berätta hur man vill att den slutgiltiga översättningen levereras. De vanligaste alternativen är att texten levereras som en specifik textfil eller att personalen med expertis inom sättning och layout finslipar uppdragets upplägg. Leveranstiden bör också uppges, men som kund bör man tänka på att översättningen vanligtvis blir bättre om översättaren får tillräckligt med tid på sig.

Baltikumspecialistens översättare uppskattar om kunden bifogar referensmaterial eftersom arbetet på så sätt förenklas. Om beskrivningar på liknande produkter, allmän information om verksamheten och interna listor över termer finns till förfogande kan texten byggas upp på ett liknande sätt för att komplettera företagets övriga texter. Ett bra referensmaterial gör att såväl översättaren som korrekturläsaren kan använda den optimala terminologin för ändamålet. Oberoende om man bifogar referensmaterial eller ej bör man ge uppgifter till en kontaktperson som kan kontaktas av teamet om frågor uppstår eller om man behöver få tillgång till specialkunskap.