Terminologihantering skapar enhetlighet

Terminology ManagementTerminologihantering är för de flesta ett okänt begrepp, men på en praktisk nivå är det dock ett oerhört viktigt redskap. Målsättningen med terminologihantering är att fastställa att terminologin som används av ett företag vid kommunikation är stilistisk, lingvistisk och begriplig. Samtidigt kontrolleras att begreppen som används är konsekventa och att de utgår från den specifika målgruppen. På så sätt säkerställer man att budskapet är intakt oberoende vilket språk det är fråga om. För en företagare är enhetlig och genomtänkt terminologi av stor betydelse med tanke på att verksamheten således ger ett gott intryck utåt.

I praktiken kan terminologihantering bland annat innebära att Baltikumspecialisten detaljerat kontrollerar terminologin i existerande och enspråkiga texter. Det kan även handla om att man underhåller en termbank för flera språk med en egen programvara som tagits fram specifikt för terminologihantering. Inget uppdrag är för litet eller för stort och samtliga projekt värderas lika högt på Baltikumspecialisten.

Typerna av terminologiarbete är många, men främst sker insamlingen av terminologi i samband med projekt eller översättningar. Baltikumspecialisten erbjuder även terminologihantering i en begränsad skala som del av översättningar. Större arbeten faktureras däremot per timme och sker som ett separat projekt. I båda fallen baseras dock materialet på ett specifikt område, såsom en ny produkt eller årsredovisning. Personalen som arbetar med terminologihantering kan samla in olika termer från material på källspråket och sedan översätta dessa till andra språk. Ett annat alternativ är självfallet att den kunniga personalen producerar terminologin helt från grunden utgående från företagets verksamhet och önskemål.

Slutresultatet av arbetet beror till stor del på vad kunden gett för instruktioner, men även på termvalideringen som genomförts av kunden. För att nämna exempel kan kunden bestämma om översättningarna till andra språk ska bestå av standardterminologi. Annars kan Baltikumspecialisten rekommendera vilka varianter av termerna som bör användas inom den aktuella verksamheten.