Publicering och grafisk design

Graphic DesignEn av de nyare tjänsterna som erbjuds på Baltikumspecialisten är att man hjälper företagare med publicering och grafisk design av de översatta texterna. Dokumentation som håller hög klass ger självfallet ett bra intryck av de produkter och tjänster som företag erbjuder. Personal med kompetens inom innehållsproduktion realiserar och utformar efterfrågade koncept, teknik, innehåll, visuell profil och distributionsmedel baserat på kundens önskemål. Layoutavdelningen lägger den sista finslipande handen vid textens utseende och lokaliseringsteknikerna ansvarar för filkonverteringar samt övriga tekniska aspekter.

Innehållsdesign och dokumentation påverkar enligt studier hur kunden upplever såväl produkten som dess kvalitet. Speciellt om man som företag producerar material på flera olika språk får man det allra bästa resultatet om innehållet redan från början utformas så att budskapet förmedlas tydligt. Då får man även fram den rätta strukturen på texten, vilket följs i samtliga översättningar. När originalet utformats tar översättarna över uppdraget och översätter materialet till de begärda språken.

På Baltikumspecialisten är man medvetna om att layouten emellanåt kan orsaka problem då själva texten ska översättas av skribenter inom företaget. I dessa fall är det troligen fråga om att företagets skribent lagt ner mycket tid på källdokumentet och vill därför självfallet bevara layouten. En översatt text kan dock aldrig få samma längd som originaltexten i dokumentet. Om återföringen av bilder och text inte noggrant kontrolleras vid översättningen kan det snabbt uppstå problem med kvaliteten, såsom att rubriker hamnar på fel sidor eller att den tillhörande stycketexten hamnar på nästa sida.

Experterna inom layout som arbetar på Baltikumspecialisten återskapar däremot material som håller precis samma kvalitet som källdokumentet. Oberoende hur källtexten är inbäddad i grafiken klarar personalen av att översätta dem med ett slutgiltigt resultat som motsvarar ursprungsmaterialet. Programmen som används för de olika uppdragen är främst FrameMaker och InDesign. Därtill har man kapacitet att producera tryckfärdigt material om kunden så önskar.