Översättning med fokus på innehåll

Translation focusing on contentMottot på Baltikumspecialisten är att samtliga texter förtjänar rätt översättning. Därför översätter man inte enbart orden, utan snarare själva innehållet i kundens originaltext. Detta förverkligas genom att översättarna besitter såväl kompetens som erfarenhet och översätter bara till sitt eget modersmål. Översättaren som väljs ut för det specifika uppdraget bor själv i det land där språket talas och garanteras således kunna förmedla innehållet på bästa möjliga sätt. Dessutom har alla sina egna specialområden inom branscher såsom IT, medicin, teknik, reklam eller juridik. Oberoende vilket fackområde kundens text behandlar kan Baltikumspecialisten därmed erbjuda högkvalitativa slutresultat och goda översättningar.

När ett uppdrag tas emot av Baltikumspecialisten utser man först en engagerad projektledare med erfarenhet av att leda såväl små som stora projekt. Samtliga översättningar värderas lika högt och omfattningen av uppdraget har ingen betydelse. Projektledaren väljer i sin tur ut en av översättarna för projektet eller sätter ihop ett passande team av översättare. De som väljs ut har erfarenhet inom det specifika området och har självfallet målspråket som modersmål. Då man sänder in ett arbete till Baltikumspecialisten kan man som kund sända in referensmaterial om detta finns tillgängligt. Till referensmaterial räknas eventuella stilregler, översättningsminnen från tidigare arbeten och ordlistor. På så sätt garanteras att även den aktuella översättningen följer samma stil och terminologi som andra texter inom företaget.

Efter att dokumentet översatts lämnas det in till korrekturläsarna som arbetar för Baltikumspecialisten. Även korrekturläsaren väljs omsorgsfullt ut baserat på bakgrund och kompetens. Har de exempelvis lång erfarenhet inom marknadsföring gör de inte enbart en detaljerad genomgång av texten som helhet, utan gör även en slutlig finputsning som ytterligare förbättrar texten. Förutom detta kontrollerar alltid en korrekturläsare att texten överensstämmer med originalet, granskar såväl stavning som grammatik och kompletterar texten vid behov. När det slutgiltiga dokumentet är klart skickas texten till kunden för ett slutgodkännande.