Korrekturläsning av företags texter

Proofreading of corporate textsUr en företagares synvinkel är det oerhört viktigt att de texter som skrivs är korrekta eftersom felaktigheter eller tveksamt innehåll enbart ger en dålig bild av företaget utåt. Därmed lönar det sig alltid att låta en av Baltikumspecialistens korrekturläsare detaljerat kontrollera texter som skrivits för företaget. På så sätt minimerar man risken att i onödan förlora affärsmöjligheter. Visserligen behöver konsekvenser utav dåliga texter inte alltid bli så allvarliga, men man kan exempelvis själv ställa sig frågan om man skulle göra inköp från en webbplats där innehållet består utav texter med dålig grammatik.

Baltikumspecialisten förstår hur viktigt det är att texter som skrivs för företag tas på allvar. Speciellt webbinnehåll för företag som säljer produkter eller tjänster har en stor betydelse. Texten utgör nämligen tillsammans med grafik och bilder ofta den grundläggande kontaktytan till kunden. Fel och misstag kan i värsta fall leda till att potentiella kunder lämnar webbplatsen utan att överhuvudtaget bekanta sig närmare med företagets tjänster. Juridiska dokument å andra sidan rekommenderas att korrekturläsas för att sakinnehållet och formuleringarna ska vara korrekta.

Korrekturläsning är inte enbart till för oerfarna litteratörer, utan rekommenderas även om skribenten är professionell. Till och med proffs kan ha svårt att upptäcka komplexa fel i en text som denne själv producerat och läst igenom flertalet gånger. På Baltikumspecialisten erbjuder man korrekturläsning av personal med lång erfarenhet inom branschen som besitter djup kompetens. Förutom att rätta till grammatiska fel och stavfel kontrollerar de också om något saknas i texten och om det finns formuleringar som kan leda till missförstånd. Målet med korrekturläsningen är att innehållet är felfritt och ger bästa möjliga bild av företaget i fråga. Lingvisterna på Baltikumspecialisten har därtill expertis inom olika fackämnen, vilket garanterar att texten kontrolleras av en professionell med sakkunskap. Detta betyder att granskaren även fäster sin uppmärksamhet på terminologi och den fakta som texten innehåller.