Tips på hur du hittar en bra tolk

översättningarOm dagens tendens i samhället fortsätter i samma riktning som den gjort på senaste tiden så kommer vi att ha ett växande behov av tolkar i framtiden. Genom flyktingströmmar av människor, som av olika anledningar lämnar sina hemländer och tar sig ända upp till Sverige, blir vi plötsligt konfronterade med oförmågan att kommunicera. Vad gör vi när den vi vill samtala med inte pratar något av de språk vi själva talar? Det är här tolkarna kommer in i bilden. Kvalificerade tolkar kan hjälpa till med frågor av alla slag, som t.ex. vilka rekommenderade vandrarhem som står att finna och vilka lagar för giftermål som gäller i Sverige.

Utbildning och organisation inom tolkväsendet

En kvalificerad tolk har en gedigen utbildning över flera år bakom sig och är specialiserad inom en viss genre. Kontakttolken är den som arbetar vid myndigheter, konferenstolken är anställd inom officiella organisationer som t.ex. EU, och teckenspråkstolken hjälper till vid kommunikation mellan tecken- och talspråk. Det ligger många timmars övning i simultanöversättning under utbildningens gång innan en tolk kan räknas som färdiglärd. En institution i Sverige som för ett register över kvalificerade tolkar är Kammarkollegiet i Stockholm. Detta nationella tolkregister erbjuder en möjlighet för tolkar att ta sig in i ett kontaktnät och ha ökade chanser på uppdrag.

Ett register som håller hög standard

Kammarkollegiet förmedlar inte tolkar, utan erbjuder tolkregistret som en öppen plattform för den som är i behov av en tolktjänst. För att hålla en så hög standard som möjligt på de tolkar som finns med i registret äger årligen en auktorisation rum. Här genomgår tolkarna ett prov som bestyrker deras kvalifikationer. Det finns andra portaler än Kammarkollegiet där tolktjänster erbjuds, men där kan det vara svårt att få en kvalitetsgaranti. Då Kammarkollegiet är en myndighet är det extra noga att just denna håller hög standard. De tolkar som blir upptagna i detta register är några av landets allra bästa.