Baltikumspecialisten – Ett etablerat översättnings- och kommunikationsföretag

Baltikumspecialisten är ett kommunikations- och översättningsföretag vars kontor finns etablerade i såväl Baltikum som Sverige. Den kompetenta personalen erbjuder kunderna högkvalitativa översättningar av exempelvis reklammaterial, juridiska texter och innehåll för webbplatser. Förutom översättningar erbjuder Baltikumspecialisten även tjänster såsom kurser om länders kultur, tolkning, korrekturläsning, översättning och grafisk design.

Företagets grundläggande affärsidé är att på ett så effektivt sätt som möjligt erbjuda pålitliga tjänster med tydlig fokus på fackkompetens och personlig service. Oberoende om kundens översättning gäller medicinska texter, årsredovisningar, juridiska dokument eller tekniska manualer har Baltikumspecialisten personal med rätt kompetens för att slutresultatet ska bli klanderfritt. Tillsammans med kunniga översättare erbjuder man ett brett spektrum av kvalitativa språktjänster till ett konkurrenskraftigt pris.

Med tanke på att Baltikumspecialisten specialiserar sig på språken inom Europa och Östersjöområdet utförs arbeten på svenska, norska, ryska, polska, danska, litauiska, lettiska och estniska. Därtill översätter man även från och till engelska, isländska, tjeckiska, slovakiska, ungerska och franska. De yrkesskickliga översättarna har sina egna personliga specialområden inom bland annat reklam, IT, teknik, medicin och juridik.

För att en översättning ska vara optimal utgår Baltikumspecialisten från att den översatta texten är lika tydlig för läsaren som originaltexten. Eftersom personalen har lång erfarenhet inom branschen garanteras kunderna att översättningarna inte enbart består av direktöversätta ord. Däremot förmedlar den översatta texten samma känsla som originalet och lyfter fram exakt samma innehåll. Självfallet är ordvalet rätt för det aktuella sammanhanget och idiomatiskt riktig med exempelvis rätt frasering och tonfall. Baltikumspecialisten har alltid som mål att översättningarna ska vara som om texten skrivits på målspråket.