103 språk med Google translate

Ett verktyg för kommunikation

Google Translate är ett hjälpfullt verktyg för den som av någon anledning behöver hjälp att översätta ord eller meningar. Jag minns särskilt en skoluppgift där vi skulle göra ett nyhetsprogram för TV. En grupp bestämde sig för att göra ett inslag om rumänska tiggare, men ingen i gruppen pratade rumänska. De lyckades inte heller få tag på någon tolk som kunde följa med dem ut på intervjun. Istället skrev de ner sina frågor i Google Translate och ställde dem till tiggaren. Detta funkade alldeles utmärkt, även om grammatiken i frågorna kanske inte var perfekt. Därefter skickade de inslaget till en tolk, som översatte svaren från själva intervjun.

Statistisk maskinöversättning med Google Translate

Bygger på redan gjorda översättningar

Google Translate är ett verktyg som är gratis att använda. Tjänsten kommer från Google Inc. och kan översätta såväl enskilda ord som längre texter och webbsidor. Välj ordets eller textens språk i den vänstra rutan och målspråk i den högra om du sitter vid datorn. Google Translate finns även som mobilapp för Smartphones. Metoden som tjänsten använder sig av är utvecklad av Franz-Josef som idag är chef för Google maskinöversättning. Metoden kallas för statistisk maskinöversättning. Denna metod är utvecklad på lexikon skapade utifrån texter som redan är översatta och klara, eftersom det är väldigt tidskrävande att skapa helt nya lexikon.

Styrkor och svagheter

Google Translate kan översätta både enskilda ord och längre texter. En undersökning gjord av en magisterstudent på Översättarprogrammet på Göteborgs universitet visar att Google Translate lyckas översätta texter från engelska till svenska så att de blir begripliga (https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32504/1/gupea_2077_32504_1.pdf). Översättningsverktyget är dock än så länge långt ifrån att ersätta mänskliga översättare. Google Translate är inte särskilt bra på grammatik, visar samma undersökning. Tjänsten gav till exempel fel ändelse sju av 20 gånger och fel ordklass fem av 20 gånger. Google Translate har även problem med att översätta ord som har flera betydelser. Det händer alltså att orden inte alls passar in i sitt sammanhang om de har flera betydelser. Sammanfattningsvis är Google Translate en användbar översättningstjänst, men för helt korrekta översättningar krävs än så länge mänsklig kunnighet.